Dołącz z serwerem

Zaloguj się, aby obserwować  

Informacje, wymagania, oczekiwania

Wymagania:

- Serwer musi być zarejestrowany na www.gametracker.com oraz musi być potwierdzony własnością (claim server)

- Serwer musi mieć rank minimum 3000 (utrzymujący się spadek ranku powoduje odłączenie serwera od sieci Wariaty.pl)

- Dopuszcza się przyjęcie maksymalnie jednego właściciela

- Jednorazowe udostępnienie ftp w celu sprawdzenia zabezpieczeń (po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz tylko w przypadku wybrania #2 ścieżki dołączenia) - wymóg niepodlegający negocjacji

- Nadanie Administracji Wariaty.pl oraz AC flag na serwerze (administracja - włącznie z immunitetem)

 

Dwie drogi dołączenia do Wariaty.pl

#1

Pierwszą możliwą drogą dołączenia serwera do sieci Wariaty.pl, jest całkowite przepisanie go na Administrację Wariaty.pl (** po dwóch miesiącach, właściciel serwera może zdecydować o odłączeniu serwera i cały dostęp zostanie mu zwrócony). W przypadku wybrania #1 ścieżki, właściciel traci całkowicie dostęp do ftp serwera, a ten zostaje podpięty pod sklep oraz bansa sieci. Właściciel nadal decyduje o losach serwera, dobiera sobie administrację i ogólnie zarządza serwerem. Ta ścieżka dołączenia, zwalnia właściciela z opłat za serwer (kwestia reklamy do ustalenia). 

 

** Jeśli po dwóch miesiącach, właściciel serwera zdecyduje o odłączeniu go od sieci Wariaty.pl, ten zostaje mu zwrócony w stanie w jakim był dołączany(usunięte zostają wszystkie autorskie modyfikacje, konfiguracja baz danych, sklepu itp.)

 

#2

Drugą możliwą ścieżką dołączenia serwera, jest przypięcie serwera do forum Wariaty.pl ( miejsce w dziale serwerów, wyświetlanie w tabeli serwerów, rangi dla właściciela, opiekunów i adminów) jednakże, serwer pozostaje na koncie właściciela i to on jest odpowiedzialny za jego terminowe opłacanie, reklamę, bansa oraz sklep. Sklep oraz bans nie mogą być współdzielone z inną siecią. 

 

 

W obydwu przypadkach, do nazwy serwera zostanie dopisana nazwa sieci Wariaty.pl oraz informacje na serwerze o forum, ts3 i aktualnościach.

 

Zaloguj się, aby obserwować